Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice dynamicky se
ROZVÍJEJÍCÍ MĚSTO
Město Otrokovice dynamicky se
ROZVÍJEJÍCÍ MĚSTO
Město Otrokovice dynamicky se
ROZVÍJEJÍCÍ MĚSTO
Město Otrokovice dynamicky se
ROZVÍJEJÍCÍ MĚSTO

Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Město a okolí > Územní plánování > Projednávané dokumenty


Projednávané dokumenty

 

Projednávaná územně plánovací dokumentace města Otrokovice

Návrh Územního plánu Otrokovice pro opakované veřejné projednání

ÚP Otrokovice - návrh opatření obecné povahy

Příloha č. 1 návrhu OOP - A - TEXTOVÁ ČÁST - NÁVRH

Příloha č. 2 návrhu OOP - B1 Výkres základního členění území

Příloha č. 2 návrhu OOP - B2 Hlavní výkres

Příloha č. 2 návrhu OOP - B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Příloha č. 3 návrhu OOP - C - TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ

Příloha č. 4 návrhu OOP - D1 Koordinační výkres

Příloha č. 4 návrhu OOP - D2 Výkres koncepce veřejné infrastruktury

Příloha č. 4 návrhu OOP - D3 Výkres širších vztahů

Příloha č. 4 návrhu OOP - D4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Příloha č. 5 návrhu OOP - stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Příloha č. 6 návrhu OOP - vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

Příloha č. 7 návrhu OOP - návrh rozhodnutí o námitkách

Příloha č. 8 návrhu OOP - návrh vyhodnocení připomínek

Vyhodnocení vlivů ÚP Otrokovice na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, část C, D, E, F

Doplnění vyhodnocení vlivů ÚP Otrokovice na životní prostředí - posouzení změn po veřejném projednání

Projednávaná územně plánovací dokumentace pro obce v ORP Otrokovice

Návrh změny č. 1 Územního plánu Tlumačov


Návrh změny č. 1 Územního plánu Oldřichovice

Změna č. 1 Územního plánu Oldřichovice - návrh OOP 

Příloha č. 1 návrhu OOP - textová část

Příloha č. 2 návrhu OOP - I.B1 Výkres základního členění území

Příloha č. 2 návrhu OOP - I.B2 Hlavní výkres

Příloha č. 2 návrhu OOP - I.B3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Příloha č. 3-1 návrhu OOP - textová část odůvodnění změny

Příloha č. 3-2 návrhu OOP - textová část ÚP Oldřichovice ve znění změny č. 1 - srovnávací znění

Příloha č. 4 návrhu OOP - II.B1 Výkres širších vztahů

Příloha č. 4 návrhu OOP - II.B2 Koordinační výkres

Příloha č. 4 návrhu OOP - II.B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Příloha č. 4 návrhu OOP - I.1 Výkres základního členění území - předpokládaná podoba po změně č. 1

Příloha č. 4 návrhu OOP - I.2 Hlavní výkres - předpokládaná podoba po změně č. 1

Příloha č. 4 návrhu OOP - I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - předpokládaná podoba po změně č. 1


Územní plán Komárov

ÚP Komárov - opatření obecné povahy

Příloha č. 1 OOP - A - TEXTOVÁ ČÁST

Příloha č. 2 OOP - B.1 Výkres základního členění území

Příloha č. 2 OOP - B.2 Hlavní výkres

Příloha č. 2 OOP - B.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Příloha č. 3 OOP - C - TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ

Příloha č. 4 OOP - D.1 Výkres širších vztahů

Příloha č. 4 OOP - D.2 Koordinační výkres

Příloha č. 4 OOP - D.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Příloha č. 5 OOP - Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

Příloha č. 6 OOP - Vyhodnocení připomínek


Návrh Územního plánu Bělov

ÚP Bělov - návrh OOP

Příloha č. 1 návrhu OOP - Textová část ÚP Bělov

Příloha č. 2 návrhu OOP - I.1 - Výkres základního členění území

Příloha č. 2 návrhu OOP - I.2 - Hlavní výkres

Příloha č. 2 návrhu OOP - I.3 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Příloha č. 3 návrhu OOP - Textová část odůvodnění ÚP Bělov

Příloha č. 4 návrhu OOP - II.1 - Výkres širších vztahů

Příloha č. 4 návrhu OOP - II.2 - Koordinační výkres

Příloha č. 4 návrhu OOP - II.3 - Dopravní a technická infrastruktura - energetika a spoje

Příloha č. 4 návrhu OOP - II.4 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství

Příloha č. 4 návrhu OOP - II.5 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu


Platné územně plánovací podklady pro obce v ORP Otrokovice

 

 

 

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Město Otrokovice > Město a okolí > Územní plánování > Projednávané dokumenty

Zobrazit vyhledávací formulář »


Nepřehlédněte


Městská televize on-line

Přehrávač


Noviny


 
 

Hlavní nabídka sekce

Přeskočit nabídku

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém