Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto příjemné místo k
BYDLENÍ I PRÁCI
Město Otrokovice - foto příjemné místo k
BYDLENÍ I PRÁCI
Město Otrokovice - foto příjemné místo k
BYDLENÍ I PRÁCI
Město Otrokovice - foto příjemné místo k
BYDLENÍ I PRÁCI

Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Městské zpravodajství > Aktuální zprávy


Vládní krizová opatření s účinností od čtvrtku 22. října

město Otrokovice
Vláda vydala následující krizová opatření s účinností od 22. října 2020 od 6 hodin. Trvat by měla do 3. listopadu 2020.
 

 
 

Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, jedná se o rozšíření dosavadních omezení (usnesení vlády č. 426/2020 Sb.)

-         omezení práce zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí stanovená opatření nutná k ochraně zdraví, zaměstnanců a dalších úředních osob

-         omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň

-         omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu  5  hodin  v daném dni,  a  to  v  čase  dostupném  pro  veřejnost

-         zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na  pracovišti,  který  je  nutno  zachovat  pro  činnost daného orgánu 

-         zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku) 


Zákaz volného pohybu osob na celém území státu (usnesení vlády č. 424/2020 Sb.)

Výjimky:

-         cesty  do  zaměstnání  a  k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře,

-         nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,

-         cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, včetně  potřeb osob příbuzných a blízkých, případně potřeb dalších osob (sousedská výpomoc, dobrovolnictví),

-         k zajištění péče o děti,

-         k zajištění péče o zvířata,

-         využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,

-         doplnění pohonných hmot,

-         odkládání odpadu,

-         cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

-         cesty do zařízení veterinární péče,

-         cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

-         výkon povolání nebo stanovených činností,

-         cesty  za účelem pobytu v přírodě  nebo  parcích a  pobytu  tam  a  cest  do  vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,

-         cesty za účelem vycestování z České republiky,

-         účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,

-         a cesty zpět do místa svého bydliště

Nařizuje se:

-         omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů, které jsou uvedeny výše jako výjimky

-         omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru

-         pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob (s výjimkami) a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné

Omezuje se:

-         právo pokojně se shromažďovat podle  zákona  o  právu shromažďovacím tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

Doporučuje se:

-         zaměstnavatelům využívat  nejvyšší  možnou  měrou  práci  na  dálku,  pokud  ji  zaměstnanci  mohou vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

-         zachovávat  při  kontaktu  s ostatními  osobami  ve  veřejných  prostorách  odstup  nejméně 2 metry (např. při nákupu)

-         využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk atd.


Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb (usnesení vlády č. 425/2020 Sb.)

Výjimky:

-         prodejny potravin,

-         prodejny pohonných hmot,

-         prodejny drogistického zboží,

-         lékárny,

-         prodejny novin, časopisů a tabáku,

-         provozovny zásilkových služeb,

-         květinářství,

-         myčky automobilů,

-         prodejny domácích potřeb a železářství,

-         činnosti, které nejsou živností, atd.

Další opatření:

-         zákaz přítomnost  veřejnosti  v provozovnách  stravovacích  služeb s výjimkami,

-         zákaz prodeje  v místě  provozovny stravovacích  služeb  umístěné v  rámci  nákupních  center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

-         zákazy uměleckých představení,

-         zákaz provozu vnitřních sportovišť a vnitřních prostor venkovních sportovišť,

-         zákaz provozu umělých koupališť, wellness, saun,

-         zákaz návštěv ZOO, muzeí, galerií atd.,  

-         zákaz poskytování ubytovacích služeb s výjimkami

-         zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech  

-         nařízení hygienických podmínek pro některé dovolené činnosti (např. provoz velkých nákupních center, provoz prodejen, jejichž činnost není zakázána atd.).


Celé znění krizových opatření naleznete v příloze této tiskové zprávy.

 

 

 

Zpracovala: Lenka Vaculová

 

Další informace:

Romana Pastuszková

tisková mluvčí města Otrokovice

+420 723 606 758, +420 577 680 449

pastuszkova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz
 

Odkazy

 
Zveřejnil: Bc. Romana Pastuszková
Vytvořeno / změněno: 22.10.2020 / 22.10.2020 | Zveřejnit od-do: 22.10.2020-6.12.2020

Líbí se?

 50% |  50%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka sekce

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém