Vážení čtenáři,

bezpečnost silničního provozu je v dnešní době často skloňovaným pojmem a s nejrůznějšími projekty přispívajícími k ochraně bezpečí osob pohybujících se na komunikacích se všichni v běžném životě pravidelně setkáváme. Důvodem jsou velmi nelichotivé statistiky nehodovosti v rámci celé republiky, kdy každoročně dochází k tisícům dopravních nehod, při nichž umírá nebo je zraněno velké množství lidí. Dílčí statistiky pro Zlínský kraj v rozmezí let 2002 – 2016 uvádí 680 usmrcených a 3 213 těžce zraněných osob, čímž se náš kraj řadí mezi nejméně bezpečné v rámci celé ČR. Vývoj nehodovosti a jejích důsledků přímo v Otrokovicích v letech 2007-2016 potom udává 8 usmrcených, 57 těžce zraněných a 407 lehce zraněných osob, přičemž nejde jen o zmařené životy a utrpení obětí nehod i jejich blízkých, ale i o obrovské ekonomické ztráty způsobené nehodami a jejich následky. Město Otrokovice již celou řadu let systematicky rozvíjí dopravně bezpečnostní aktivity, kterými se snaží působit na různé skupiny účastníků silničního provozu a kultivovat tak náš společný dopravní prostor. Děti z mateřských i základních škol se účastní výtvarných soutěžní na téma BESIPu, žáci 5. tříd ZŠ se stávají členy hlídek dětské policie, řidiči vozidel jsou testováni na přítomnost alkoholu v dechu v rámci projektu „Když řídím, piju nealko“. Nezapomínáme ani na naše nejstarší spoluobčany, se kterými se pravidelně setkáváme v rámci besed organizovaných ve spolupráci s městskou policií. A ani tímto výčtem aktivity města na poli dopravní bezpečnosti zdaleka nekončí. V letošním roce Vám budeme v každém vydání Otrokovických novin a na webových stránkách města (www.otrokovice.cz) přinášet seriál otázek pod názvem BEZPEČNÝ DOPRAVNÍ PROSTOR. Otázky se budou věnovat konkrétním dopravním situacím a problematickým místům, se kterými se můžete setkat, a umožní Vám tak rozpoznat dopravní úskalí v jednotlivých částech našeho města. Rovněž si budete moci zopakovat význam některých dopravních značek nebo osvěžit povinnosti účastníků silničního provozu v jednotlivých rolích. Předem děkuji všem, kteří se prostřednictvím rubriky nad bezpečností v Otrokovicích zamyslí. Bezpečí v rámci dopravního prostoru je nejen právem, ale hlavně zodpovědností nás všech. Teprve až každý z nás správně a zodpovědně pochopí svoji roli, bude schopen efektivně chránit zdraví své i ostatních, a dopravní statistiky k nám začnou promlouvat pozitivnějšími čísly.

Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí odboru dopravně-správního, MěÚ OtrokoviceVědomostní kvíz

1) Při jízdě z Otrokovic do Zlína mimo obec na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru
Dopravní situace


2) Pokud od 01.10.2018 není dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.


3) Mlhová světla se užívají takto: