Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Komunikační systém MUNIPOLIS Otrokovice

REGISTRACE

 

Komunikační systém MUNIPOLIS je určen pro všechny osoby se zájmem o poskytování informací z města Otrokovice (dále jen „město“). Systém využívá informování prostřednictvím webové a mobilní aplikace, e-mailů i SMS. 

V rámci mobilní aplikace jsou zasílány krátké notifikace (zprávy) za účelem informování o některé z následujících oblastí o dění na území města:

 • Mimořádné události (v této oblasti se zasílají informace o hrozící nebo již vzniklé nepředvídané, mimořádné či krizové situaci, v jejímž důsledku může dojít k ohrožení životů, zdraví nebo majetku na území města a dále informace v případech nepředvídané situace, která může na území města důvodně vzbudit u velké části lidí pocit ohrožení jejich životů, zdraví nebo majetku). 
 • Odstávky a dopravní či jiná omezení (v této oblasti se zasílají informace o očekávaných, předem známých důležitých záležitostech na území města, zejména plánovaných dopravních omezeních, výpadcích dodávek vody a energií a jiných komplikacích ovlivňujících život ve městě, pokud městu odpovědný subjekt tyto informace sdělí).
 • Informace z radnice (v této oblasti se zasílají informace o aktuálním dění ve městě, například plány rozvoje, investice, realizace staveb, informace o poplatcích, informace z městských společností a organizací, aj.)
 • Kulturní a jiné podobné městské akce (v této oblasti se zasílají informace o konání kulturních, společenských, sportovních a obdobných městských akcích).

Informování prostřednictvím služby SMS InfoKanál, které pokrývá obdobné oblasti,  zůstává pro jeho stávající uživatele zachováno.

Pro zajištění maximální možné informovanosti jsou prostřednictvím tohoto systému ve vybraných případech rozesílány také zprávy prostřednictvím SMS a e-mailu, jedná se zejména o mimořádné události či odstávky a dopravní nebo jiná omezení. 

Systém MUNIPOLIS a všechny nabízené služby jsou pro uživatele zcela zdarma. Informace zaslané formou SMS hradí ze svého rozpočtu město.

Jak se zaregistrovat

Uživateli musí být v okamžiku registrace a udělení souhlasu alespoň 15 let, a pokud tomu tak není, musí tento souhlas dát zákonný zástupce (jeho otec, matka nebo jiný).

 • Aplikace v mobilu
Zaregistrovat se můžete prostřednictvím aplikace přímo v mobilním telefonu. MUNIPOLIS je dostupný pro systémy iOS i Android


QR kód pro instalaci aplikace

 
 

 • Webové stránky

Pro registraci je možné využít i webové rozhraní https://otrokovice.munipolis.cz/

Registraci prostřednictví webového rozhraní lze využít i veřejný internet v Městské knihovně Otrokovice.

Díky vyplněnému telefonnímu číslu budete moci dostávat důležité a urgentní zprávy formou SMS nebo hlasových zpráv okamžitě do svého telefonu. Další informace, jako jsou například pozvánky na akce, novinky nebo newslettery, najdete ve své e-mailové schránce, pokud je uvedena. Při instalaci aplikace do svého mobilního telefonu, budete pravidelně dostávat upozornění také formou notifikace přímo v telefonu. 

 

Náhled registrace na webu

 
 

Jak se odregistrovat

Ze systému se lze odregistrovat v profilu uživatele systému v mobilní aplikaci nebo přes webové rozhraní https://otrokovice.munipolis.cz/, a to odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů a zrušením odběru informací. Pokud není možné toto provést elektronicky, je možné provést odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zrušení odběru informací písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Otrokovice. Formulář pro tento požadavek není stanoven, je třeba uvést základní údaje stejné jako při registraci, tj. jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail a rok narození a vyjádřit odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci komunikačního systému MUNIPOLIS a zrušení odběru informací. 

S veškerými dotazy ohledně systému se prosím obracejte na informace Městského úřadu Otrokovice, tel.: 577 680 111. Další informace systému můžete získat na webových stránkách https://otrokovice.munipolis.cz/ nebo na stránkách města. 

Informace o zpracování osobních údajů - komunikační systém MUNIPOLIS Otrokovice

Na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a v souladu s dotčenými předpisy právního řádu České republiky město Otrokovice a jeho příslušné orgány, zejména Městský úřad Otrokovice, v souvislosti s registrací ke komunikačnímu systému MUNIPOLIS pro město  zpracovává osobní údaje registrované fyzické osoby, která při registraci vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů.  

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je popsáno výše pod nadpisem Jak se odregistrovat.

Účelem zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů komunikačního systému MUNIPOLIS je fungování systému, informování o mimořádných událostech, o odstávkách a dopravních či jiných omezeních a o kulturních a jiných podobných městských akcích prostřednictvím komunikačního systému MUNIPOLIS .

Zpracovávány jsou následující osobní údaje registrovaného uživatele: vždy mobilní telefonní číslo, e-mail, záznamy o udělených souhlasech, údaje o komunikaci, IP adresa užívaného zařízení a další údaje, které registrovaný uživatel sdělí a udělí pro ně souhlas se zpracováním (např. jméno, příjmení, rok narození, další kontaktní údaje atd.). 

Identifikační a kontaktní osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání registrace subjektu údajů ke  komunikačnímu systému.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě. 

Město Otrokovice je povinno jako správce osobních údajů přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zaměstnanci a členové orgánů města jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Obdobné povinnosti má i smluvní zpracovatel osobních údajů.

Subjekty údajů (fyzické osoby, o jejichž osobní údaje jde) mají za podmínek uvedených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů právo:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům, 
 • na opravu nebo doplnění svých osobních údajů, jsou – li nepřesné nebo neúplné,
 • na výmaz, popřípadě omezení zpracování svých osobních údajů, je-li dán některý z důvodů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů jako dozorového úřadu, pokud mají za to, že zpracování jejich osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů v tomto zpracování není zákonným či smluvním požadavkem a subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Pokud však svoje osobní údaje neposkytne, není možná registrace ke komunikačnímu systému MUNIPOLIS, využívání jeho služeb přístupných bez registrace však tímto není omezeno. 

Město Otrokovice nemá úmysl předávat uvedené osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Při zpracování uvedených osobních údajů nedochází ze strany města k automatickému rozhodování, ani  k profilování. Tímto není dotčeno případné profilování a automatické rozhodování prováděné dále uvedeným zpracovatelem, a to pro účely, které nesouvisí s městem a pro které je zpracovatel samostatným správcem dotčených osobních údajů.

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny: Mimo město Otrokovice a jeho orgány má k osobním údajům přístup pouze smluvní zpracovatel osobních údajů – provozovatel komunikačního systému MUNIPOLIS – společnost MUNIPOLIS s. r. o., se sídlem Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, IČO 29198950 a jeho případní subdodavatelé: 

 • iMakers, s.r.o., IČ: 29228875, Účel: poskytování podpory pro mobilní aplikaci MUNIPOLIS
 • SMSbrána, s.r.o., IČ: 06719350, Účel: poskytování SMS služeb
 • Amazon Web Services EMEA SARL, Czech Branch, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, IČ: 090 49 266, Účel: poskytovatel cloudu.

Další informace o zpracování osobních údajů, o právech subjektu údajů a o jejich uplatňování a kontaktní údaje města jako správce osobních údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů města naleznete na webu města v části Ochrana osobních údajů, respektive přímo pod odkazem https://www.otrokovice.cz/dp/id_ktg=1314

Bližší informace o zpracování osobních údajů při provozování komunikačního systému MUNIPOLIS naleznete také na stránkách provozovatele systému a zpracovatele osobních údajů pod odkazem https://www.munipolis.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju . 

Kontext

Umístění: Menu > Nepřehlédněte > Město a okolí > Komunikační systém MUNIPOLIS Otrokovice

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Duben 2024 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
14. týden1234567
15. týden891011121314
16. týden15161718192021
17. týden22232425262728
18. týden293012345
19. týden6789101112

Další akce


Anketa

Těšíte se na letošní ročník Otrokovických letních slavností?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 2091


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém